KOMUNIKAT ALES GROUPE

Paryż, 15 czerwca 2017 r.


Dnia 7 lipca stowarzyszenie UFC-Que Choisir opublikowało raport dotyczący „Niepożądanych składników w kosmetykach”. Wymienia w nim ponad 1 000 kosmetyków zawierających składniki określone jako „niepożądane”.

Dnia 8 czerwca czasopismo „60 millions de consommateurs” opublikowało dodatkowy numer poświęcony „kosmetykom nietoksycznym” zawierający przewodnik po produktach zdrowych i bezpiecznych, sugerując przy tym, że produkty w nim niewymienione nie są wobec tego bezpieczne do stosowania w przewidzianym celu.

Niektóre nasze produkty, podobnie jak produkty naszej konkurencji, zostały poddane krytyce, ponieważ zawierają składniki uznane przez stowarzyszenie UFC-Que Choisir za niepożądane (na przykład butylparaben, cyklopentasiloksan, BHT).

Przekazywanie konsumentom informacji na temat produktów, których używają - to konieczność i to właśnie robią stowarzyszenia za pośrednictwem swoich recenzji. "

Robimy to także my, umieszczając na naszych produktach kompletną listę składników zawartych w naszych kosmetykach, w tym informując o alergenach, które zawierają surowce użyte do produkcji danej formuły.

Informacje te są niezbędne wszystkim konsumentom, a przede wszystkim tym, którzy wiedzą, że są uczuleni na niektóre substancje, ponieważ kluczowe jest umożliwienie klientom świadomego dokonywania zakupów. .

Mimo to stawiamy pod znakiem zapytania tę mieszaninę informacji, którą podaje się po raz kolejny na temat niektórych składników, uznając, że wszystkie one są niepożądane lub toksyczne i nie powinny znaleźć się w kosmetykach, niezależnie od ich charakteru pod względem chemicznym, stosowanych ilości danego składnika, znanych danych naukowych na jego temat i jego zgodności z obowiązującymi przepisami.

Stosowanie przez nas tych składników jest zgodne z przepisami i opiniami ekspertów europejskich, którzy regularnie oceniają czy wiąże się z nimi niebezpieczeństwo, a także sprawdzają potencjalne ryzyko jakie ze sobą niosą w zależności od sposobu ich wykorzystania (przemysł spożywczy, kosmetyka, produkty dla dzieci, stosowanie na określonym obszarze ciała, etc.).

Przeprowadzone oceny są w razie potrzeby uaktualniane z uwzględnieniem najnowszych metod, tak jak to miało miejsce w przypadku izobutylparabenu, którego wykorzystywanie jest zabronione od 2015 r.

Jakiekolwiek zmiany przepisów regulujących branżę kosmetyczną lub opinii ekspertów na temat danego składnika kosmetycznego pociągają za sobą przegląd naszych formuł oraz dostosowanie rozwoju naszej działalności do nowych wymogów.

Jeśli chodzi o fenoksyetanol (konserwant) oraz metoksycynamonian etyloheksylu (filtr) wymienione w odniesieniu do produktów LIERAC przez UFC-Que Choisir, są to produkty dopuszczone do użytku w kosmetykach - istnieją opinie ekspertów uwzględniające rzeczywiste i przekonujące dane naukowe, które pozwalają na wydanie zgody na ich dopuszczenie pod warunkiem, że nie zostaną zastosowane w ilościach większych, niż ściśle określona dawka maksymalna.

W odniesieniu do jakości naszych produktów, należy odnotować, że, zanim trafią na rynek, są one poddawane procedurom kontrolnym na każdym etapie ich opracowywania.
Naszym obowiązkiem jest przeciwdziałanie ryzyku związanemu ze stosowaniem naszych produktów w racjonalnie przewidywalnych warunkach:
· Poprzez wniesienie naszej eksperckiej wiedzy i doświadczenia
· Poprzez zapewnienie zgodności z regulacjami w obliczu restrykcyjnych przepisów
· Poprzez zarządzanie ryzykiem dzięki ocenie tolerancji przed wprowadzeniem produktu na rynek .
· Poprzez przechodzenie kontroli ministerialnych
· Poprzez zapewnienie bezpieczeństwa gotowego produktu przez eksperta zanim produkt trafi na rynek

To dzięki stosowaniu tych zasad z zamiarem zagwarantowania bezpieczeństwa naszym konsumentom, od niemal 40 lat wciąż dają nam oni nowe dowody zaufania.


Anne-Sophie DUSSERT
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju